Tuyển dụng

Hiện nay do nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới chúng tôi cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực và nhiệt huyết, mong muốn được phát triển nghề nghiệp, cùng đứng vào hàng ngũ của chúng tôi với các vị trí sau:

Công việc Số lượng Hạn nộp HS
Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp 2 30/12/2013
Trưởng/Phó phòng kinh doanh 2 30/12/2011
Nhân viên tập sự - thợ phụ 20 30/8/2016
Nhân viên kỹ thuật sửa chữa - bảo trì 8 30/12/2013
Tổ trưởng sửa chữa 2 30/12/2011
Tổ trưởng bảo trì 2 30/12/2011
Trưởng phòng kỹ thuật điện lạnh 2 30/12/2013